Search The Query
Search

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm SUM Trong Excel

Image

Các Hàm SUM trong excel được mọi người sử dụng dùng để tính các giá trị từ cơ bản đến nâng cao. Trainghiemcongnghe sẽ giới thiệu cách sử dụng các hàm SUM theo các biến thể có điều kiện.

Mục Đích Sử Dụng

Mục đích để tính tổng lại các giá trị có điều kiện hoặc nhiều điều kiện, có thể sử dụng theo ý muốn tùy trường hợp khác nhau.

Các Hàm Sum Trong Excel

Cách sử dụng Hàm SUM trong excel

Hàm SUM

Mục Đích: Tính tổng của các giá trị.
Công thức: =SUM(number1, [number2], …)

number1, number2, …: Các số hoặc ô cần tính tổng giá trị. Có thể là số, cell, hoặc range.

Hàm Sum
Cách Sử Dụng Hàm SUM

Ví Dụ:

Tính tổng các số cụ thể: =SUM(1, 2, 3, 4) sẽ trả về 10.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm SUM Trong Excel 1
Tính tổng các ô: =SUM(A2, B2, B3, A3, A4, A5) sẽ trả về tổng của giá trị trong ô A2, B2, B3, A3, A4 và A5.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm SUM Trong Excel 2

Tính tổng một dãy ô: =SUM(A2:A5) sẽ trả về tổng của giá trị trong dải từ A2 đến A5.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm SUM Trong Excel 3

Cách Dùng Phím Tắt “Alt +” Trên Hàm SUM

Chọn dãy ô cần tổng giá trị, sau đó dùng phím tổ hợp “Alt +”, kết quả sẽ hiển thị ở ô tiếp theo.

Hàm SUMIF

Mục Đích: Tính tổng các ô dựa trên một điều kiện nhất định.
Công thức: SUMIF(range, criteria, [sum_range])
range: Dãy cần kiểm tra điều kiện.
criteria: Điều kiện để tính tổng.
sum_range: Dãy ô cần tính tổng (không bắt buộc).

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm SUM Trong Excel 4

Ví dụ: Tính tổng tiền sữa có số lượng trên 10

Đầu tiên: Nhập =SUMIF(C2:C4,”>10″,D2:D4) vào ô kết quả muốn hiển thị (F2)

Chi tiết:

  • C2:C4: Là vùng dữ liệu Số Lượng yêu cầu của ví dụ
  • “>10”: Là điều kiện theo yêu cầu dựa trên ví dụ (số lượng trên 10)
  • D2:D4: Là vùng dữ liệu Thành Tiền để lấy kết quả.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm SUM Trong Excel 5

Bước kế tiếp nhấn Enter để cho ra kết quả

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm SUM Trong Excel 6

Hàm SUMIFS

Mục Đích: Tính tổng các ô với nhiều điều kiện.
Cú Pháp: SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)
sum_range: Dãy ô cần tính tổng.
criteria_range1, criteria1, …: Các dãy kiểm tra và điều kiện tương ứng.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm SUM Trong Excel 7

Ví dụ: Sử dụng để tính tổng giá tiền sữa không đường

Đầu tiên bạn cần nhập : =SUMIFS(E2:E6,B2:B6,”KHÔNG ĐƯỜNG”,E2:E6,”>10″) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Chi tiết:

  • SUMIFS: Là công thức tính tổng điều kiện.
  • E2:E6: Là dãy ô tham chiếu dữ liệu lấy kết quả.
  • B2:B6: Là dãy chiếu dữ liệu cho điều kiện 1 (KHÔNG ĐƯỜNG).
  • “KHÔNG ĐƯỜNG”: Là điều kiện 1 muốn lấy ở trong ô tham chiếu.
  • E2:E8: Là dãy ô tham chiếu dữ liệu cho điều kiện 2 (Thành Tiền).
  • >10“: Là điều kiện 2 muốn lấy trong ô tham chiếu

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm SUM Trong Excel 8

Bước kế tiếp bạn chỉ cần nhấn Enter sẽ ra kết quả

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm SUM Trong Excel 9

Lời Kết

Các Hàm SUM trong excel tuy đơn giản nhưng có nhiều biến thể sử dụng, giúp cho các bạn có thể ứng dụng vào từng công việc cụ thể trong quá trình học tập, làm việc. Trainghiemcongnghe sẽ luôn cung cấp cho các bạn những thông tin thú vị về trải nghiệm sản phẩm công nghệ, các kiến thức bổ ích về tin học văn phòng, phần mềm ứng dụng… Mong muốn giúp cho mọi người có được những nội dung, kiến thức có ích và thiết thực.