Search The Query
Search

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết

Image

Trong quá trình làm việc với Excel, đôi khi bạn cần thêm số 0 vào đầu một dãy số để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự, hoặc để đảm bảo dữ liệu được hiển thị đầy đủ nhưng lại không thể thực hiện được. Trong bài viết dưới đây, Trải nghiệm công nghệ sẽ giới thiệu cho bạn những cách thêm số 0 trong Excel nhanh chóng và đơn giản nhất.

1. Cách thêm số 0 vào số điện thoại trong Excel

Để thêm số 0 vào số điện thoại trong Excel, bạn có thể sử dụng các công cụ và hàm có sẵn. Dưới đây là một số cách thêm số 0 trong Excel mà bạn có thể tham khảo để thực hiện.

1.1. Sử dụng dấu nháy ‘ phía trước dãy số

Sử dụng dấu nháy ‘ phía trước dãy số là cách đơn giản và nhanh nhất để thêm số 0 vào đầu dãy số trong Excel mà không bị biến mất 

Bước 1: Nhập dấu nháy ‘ trước dãy số có số 0 ở đầu ( Ví dụ: ‘098765)

Bước 2: Nhấn Enter để hoàn thành và số 0 sẽ được giữ lại trong dãy số 

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết 1
Gõ dấu nháy ‘ vào trước dãy số

Tuy nhiên, thao tác này chỉ phù họp hợp khi nhập liệu ít. Trong trường hợp cần phải nhập liệu nhiều thì bạn có thể tham khảo thêm những cách khác dưới đây. 

1.2. Chuyển định dạng hàng hoặc cột thành kiểu Text

Hàm TEXT trong Excel là một hàm giúp bạn định dạng dữ liệu số thành văn bản. Hàm này có thể được sử dụng để giúp các dữ liệu dạng số hiển thị dưới định dạng dễ nhìn hoặc dễ sử dụng hơn.

Bước 1: Nhấn giữ và kéo chuột để bôi đen các ô bạn muốn nhập liệu 

Bước 2: Nhấn chuột phải > Chọn Format Cells

Bước 3: Chọn tiếp Number > Chọn Text ở Category > Nhấn OK 

Khi bạn chuyển định dạng ô từ số sang văn bản, số 0 đứng đầu sẽ được giữ lại. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng các ô này để tính toán bởi Excel sẽ hiểu các số này là văn bản.

1.3 Cài đặt tự động thêm số 0 ở phía trước dãy số

Cài đặt tự động thêm số 0 ở phía trước dãy số trong Excel là một tính năng hữu ích giúp bạn hiển thị các dãy số theo một định dạng nhất định. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn cần hiển thị các dãy số điện thoại, số thẻ tín dụng, mã số,…

Để cài đặt tự động thêm số 0 ở phía trước dãy số trong Excel, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn giữ và kéo chuột để bôi đen cột hoặc dòng bạn muốn nhập liệu > Nhấn chuột phải tại khu vực đó > Chọn Format Cells.

Bước 2: Tại đó chọn Number > Chọn Custom ở Category > Ở phần Type, điền dãy số bạn muốn thêm vào khi nhập liệu > Chọn OK

Khi sử dụng cách này, dãy số vẫn được hiểu là số, do đó có thể được sử dụng để tính toán.

Lưu ý: Để thêm số 0 vào đầu dãy số trong Excel, bạn cần nhập số lượng số 0 lớn hơn số lượng chữ số trong dãy số hiện tại.

Ví dụ, nếu bạn có dãy số 12345, bạn muốn thêm 2 số 0 vào đầu dãy số, bạn cần nhập 00 vào ô Type. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ nhập 0 hoặc 000, dãy số 12345 vẫn sẽ không thay đổi. Để dãy số trở thành 012345, bạn cần nhập 0000012345 vào ô Type. 

1.4 Thêm số 0 vào Excel bằng hàm CONCATENTE

Hàm CONCATENATE là một hàm trong Excel giúp bạn nối các chuỗi văn bản lại với nhau. Hàm này có thể được sử dụng để thêm số 0 vào đầu dãy số trong Excel.

Cú pháp của hàm CONCATENATE như sau: = CONCATENATE (text1, text2, …)

Trong đó: text1, text2,… là các chuỗi văn bản cần nối lại với nhau.

Ví dụ: = CONCAT(“0”;A1)

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết 2
Sử dụng hàm CONCATENTE để thêm số 0 vào Excel

1.5. Sử dụng bằng công cụ Format Cell

Công cụ Format Cell cho phép bạn thay đổi định dạng số, định dạng văn bản, định dạng ngày tháng, v.v. Để thêm số 0 vào đầu dãy số trong Excel bằng công cụ Format Cell, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ Home > Nhấn chọn mục Format > Chọn Format Cell

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết 3
Chọn Format Cells

Bước 2: Chọn Number > Chọn Custom ở mục Category > Trong phần Type gõ dãy số mà bạn muốn nhập > Nhấn OK

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết 4
Điền dãy số 0 mà bạn muốn thêm khi nhập liệu ở phần

1.6. Viết số 0 ở đầu dãy số bằng cách sử dụng hàm TEXT

Sử dụng hàm TEXT là một cách khác để thêm số 0 vào đầu dãy số trong Excel. Hàm TEXT cho phép bạn định dạng dữ liệu trong ô theo ý muốn, bao gồm thêm số 0 vào đầu dãy số.

Công thức hàm TEXT: = TEXT(value, format_text)

Trong đó:

  • Value: Là giá trị bạn muốn định dạng.
  • Format_text: Là định dạng văn bản bạn muốn sử dụng.

Khi muốn viết thêm số 0 vào đầu giá trị số liệu, bạn có thể nhập mã định dạng là một chuỗi số 0 với độ dài như bạn mong muốn. 

Ví dụ: =TEXT(A1;”0000000000)

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết 5
Nhập công thức hàm TEXT

2. Thêm số 0 vào đầu trong excel đối với văn bản

Thêm số 0 vào đầu trong Excel đối với văn bản có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Trong phần này, bạn sẽ được tìm hiểu về hai cách phổ biến nhất: sử dụng hàm RIGHT và sử dụng hàm REPT và LEN.

2.1. Sử dụng hàm RIGHT để thêm số 0 vào đầu văn bản

Hàm RIGHT là một hàm tách chuỗi theo số lượng ký tự được chọn từ bên phải qua. Hàm này có thể được sử dụng để thêm số 0 vào đầu dãy số hoặc văn bản.

Công thức hàm RIGHT: =RIGHT(text;num_chars)

Ví dụ: Giả sử ô A1 chứa dãy ký tự AB01 gồm 4 ký tự chữ lẫn số. Nếu bạn muốn đổi dãy kí tự này thành 00AB01, bạn có thể sử dụng công thức sau: =RIGHT(“00”&A1,6)

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết 6
Nhập =RIGHT(“00”&A1,6)

Trong đó:

  • “00”: Là số lượng số 0 bạn muốn thêm vào ô A1.
  • 6: Là số lượng ký tự mà dãy kết quả phải chứa.

Nếu bạn điền số 5 thay vì số 6, thì chỉ có 1 số 0 xuất hiện vì dãy kết quả chỉ thể chứa 5 ký tự.

2.2. Cách thêm số 0 trong excel bằng hàm REPT và LEN

Hàm REPT và LEN là hai hàm hữu ích trong Excel giúp bạn định dạng dữ liệu theo ý muốn. Trong đó, hàm REPT giúp bạn lặp lại một chuỗi văn bản hoặc một số theo số lần đã cho, còn hàm LEN giúp bạn tính chiều dài của một chuỗi văn bản.

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hai hàm này, bạn có thể theo dõi ví dụ dưới đây:

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết 7
Nhập công thức hàm =REPT(0,6-LEN(A1))&A1

Ví dụ: Giả sử ô A1 chứa chuỗi ký tự “AB01” gồm 4 ký tự chữ lẫn số. Nếu bạn muốn đổi dãy kí tự này thành 00AB01, bạn có thể sử dụng công thức sau: =REPT(“0”,6-LEN(A1)) &A1

Trong đó: 

  • “0”: Là chuỗi ký tự bạn muốn lặp, hay có thể hiểu là thêm vào.
  • 6-LEN(A1) là số lần lặp ( với LEN(A1) là số kí tự của ô A1)                                   
  • & A1: là để ghép kết quả tính được từ hàm REPT với dãy kí tự của ô A1.

Nhập công thức hàm =REPT(0,6-LEN(A1))&A1

3. Cách ẩn và không hiển thị số 0 trong Excel

Trong Excel, đôi khi bạn cần ẩn hoặc không hiển thị số 0 để bảng tính của mình trông gọn gàng và dễ nhìn hơn. Có hai cách để ẩn và không hiển thị số 0 trong Excel được hướng dẫn cụ thể như sau: 

3.1. Hướng dẫn ẩn tất cả số 0 trong Excel

Bước 1: Bôi đen vùng bạn muốn ẩn số 0 > Nhấn chuột phải tại khu vực đó > Chọn Format Cells 

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết 8
Nhấn Format Cells sau khi bôi đen vùng bạn đã chọn

Bước 2: Chọn Number > Tại Category, chọn Custom > Tại mục Type, gõ “0;-0;;@” tại mục Type > Nhấn OK.

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết 9
Tại mục Type, gõ 0;-0;;@

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được kết quả sau khi ẩn tất cả số 0 trên Excel. 

3.2. Hướng dẫn ẩn số 0 đứng đầu trong Excel

Bước 1: Bôi đen vùng bạn muốn ẩn số 0 

Bước 2: Chọn icon chấm than trong hình thoi vàng > Chọn Convert to Number. Khi đó, dữ liệu sẽ được chuyển về dạng số và số 0 sẽ bị ẩn đi.

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết 10
Chọn icon chấm than sau đó chọn Convert to Number

Đây là kết quả sau khi bạn hoàn thành các bước trên. 

Cách Thêm Số 0 Trong Excel Nhanh, Cực Đơn Giản Nên Biết 11
Kết quả sau khi ẩn tất cả số 0 đứng đầu

Trên đây là những cách thêm số 0 trong Excel vừa đơn giản và nhanh gọn mà Trải nghiệm công nghệ cung cấp cho bạn. Nếu bạn mong muốn tích luỹ thêm nhiều kiến thức về thủ thuật văn phòng trong Excel thì hãy tham khảo thêm những bài viết hay và hữu ích tại Website của Trải nghiệm công nghệ nhé!